De natuurmethode

Om meteen vanaf het begin in het Latijn te leren denken, proberen we tijdens de lessen zoveel mogelijk in de doeltaal (dus het Latijn) te blijven, en dus zo min mogelijk gebruik te maken van het Nederlands. Je hebt het Nederlands ook niet nodig om het Latijn te begrijpen, want de zinnen beginnen heel gemakkelijk, en alle woorden kunnen met behulp van plaatjes en andere hulpmiddelen direct uit de context begrepen worden: Roma in Italia est. De moeilijkheidsgraad loopt langzaam op, maar steeds blijft het Latijn in principe direct duidelijk voor de lezer.

In deze methode  creëert de docent de mogelijkheden voor de cursisten om zelf de taal te leren. Grammaticale regels leidt de cursist zelf af uit de context, veel uitleg is daarbij niet nodig. De grammatica leer je niet door hem uitgelegd te krijgen, maar door hem te ervaren.

De docent leest de tekst met de cursisten door, en stelt allerlei vragen in het Latijn, die door de cursisten gemakkelijk in het Latijn beantwoord kunnen worden, omdat het antwoord direct in het verhaaltje terug te vinden is. Daarnaast wordt er een grote verscheidenheid aan conversatie-, luister- en schrijfopdrachten aangeboden om het geleerde te herhalen en verwerken.

We gebruiken hierbij het boek Lingua Latina per se illustrata van Hans H. Ørberg, deel I “Familia Romana”, en bijbehorende delen met oefeningen en conversaties. Ter ondersteuning gebruiken we ook TPR (Total Physical Response).